בית | מידע כללי ויהודי


מידע כללי ויהודי

Elementary Schools:

Akiba Schecter Day School
5235 S. Cornell
Chicago, IL 60615
(773)493-8880

Arie Crown Hebrew Day School
4600 Main St.
Skokie, IL 60076
(847)982-9191

Hillel Torah North Suburban Day School
7120 N. Laramie
Skokie, IL 60077
(847)674-6533

Soloman Schechter Day School
Skokie Day School
9301 Gross Point Rd.
Skokie, IL 60076
(847) 679-6270

Soloman Schechter Day School
Sager Elementary School
Maxine Cohen
Memorial Circle
3210 Dundee Rd.
Northbrook, IL 60062
(847)498-2100