בית | פרשת כי תבוא


פרשת כי תבוא

גרסה להדפסהגרסה להדפסה
See video

 הקידוש השבת נתרם ע''י מרים ומורדי ביטון,

לזכרו של אחיה של מרים, יעקב בן רחל, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן.

 

אם ברצונכם לתרום את ארוחת שבת או חלקו לרגל אירוע משמח או לזכרו של מישהו או לשם שמים

וכן להנציח את יקיריכם על שלט קבוע בבית הכנסת

 אנא פנו להרב דוד 847-630-2162

או לנטלי עדני: 773-858-7771