בית | בית הכנסת | מכירת חמץ


מכירת חמץ ע''י ארגון ישראלינק 2024

גרסה להדפסהגרסה להדפסה

"אביב הגיע פסח בא"

 

חברים יקרים

בתפוצות ישראל נוהגים לפני חג הפסח למכור את החמץ שברשותנו לגוי,

מכירת החמץ מיועדת לאלו המעוניינים לשמור ברשותם את החמץ במהלך חג הפסח, התהליך מתבצע ע''י שאתם ממנים את הרב למכור עבורכם את החמץ לגוי למהלך חג הפסח, כאשר לאחר חג הפסח החמץ חוזר לרשותכם. 

את המכירה ניתן לעשות עד יום שלישי ה 21  באפריל 2024 ב8 בבוקר

 

שטר הרשאה- מכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב דוד שרמן ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו,או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו,בכל מקום שהוא  ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם  אושהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.ובזה אני מגלה דעתי, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לי, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניווכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

בברכת חג כשר ושמח לכל עם ישראל

מלאו את הטופס למכירת חמץ